Naša účasť na Európskom ľudovom remesle aj v roku 2015